„Granit” – dostawca z granitową reputacją

0

Czy można dzisiaj odszukać chociażby jednego zawodowego budowniczgo albo drogowicza który  zabierze się do kwestionowania wspaniałych jakości ekologicznie czystego tłucznia granitowego, który produkuje białoruskie przedsiębiorstwo  RUPP (Republikańskie Unitarne Przesiębiorstwo Przemysłowe) „Granit”. 
Na  posiadanych  zdolnościach produkcyjnych Granita produkuje się ponad 15 młn ton tłucznia co rok.   Kosztem  wykorzystania w budownictwie produkcji  najwyższej jakości mogą być  zaspokojone potrzeby nie tylko użtykowników białoruskich, ale także  rynków  zagranicznych.
Republikańskie Unitarne Przedsiębiorstwo Produkcyjne „Granit”  jest jednym z największych wydobywców i przetwórców tłucznia w Europie Wschodniej.  Bez udziału przedsiębiorstwa nie obchodzi się żadne znaczące przedsięwzięcie przemysłu budowlanego zarówno na Białorusi jak i poza granicami republiki.

 

O osiągnięciach i nowych  postępach przedsiębiorstwa,  które jest czołowym w dziedzinie wydobywania i przetwarzania tłucznia, opowiada Dyrektor Generalny RUPP „ Granit” Eduard Gawriłkowicz. 
W poszukiwaniach nowych rynków
— Eduardu  Gennadjewiczu, Granit zawsze bardzo aktywnie  dostarczał swoją produkcję na eksport.  Czy zachowała się dana tendencja, czy ma miejsce ponowny podział dostaw z rynku wewnętrznego na zagraniczny? 
– Nasze podstawowe interesy dzisiaj są związane z rozszerzaniem mianowicie dostaw eksportowych, zwiększeniem nomenklatury produkcji i podniesieniem jej jakości.  Na przedsiębiorstwie jest prowadzona praca dotycząca wyrobu i certyfikacji produkcji odpowiadającej  wymaganiom standardów europejskich.  Rynek eksportowy jest wysokorentowmym. 
Tak, rzeczywiście, stale zwiększamy swoją obecność na rynku zagranicynzm.  Tylko  w ciągu 10 miesięcy tego roku część eksportu tłucznia różnych frakcji wzrosła ponad dwókrotnie. 
W zasadzie, my dzisiaj bez uszczerbku dla rynku wewnętrznego są gotowi do dostaw produkcji na eksport praktycznie w każdych wielkościach.  Zapas  zdolności produkcyjnych pozwala na to.

– Jakie nowe segmenty rynku udało się opanować? 
— Dość pewnie teraz czujemy siebie na Litwie.  Rosną dostawy do Łotwy.  Wróciliśmy  na polski rynek budowlany: zresztą, tutaj  powodzeniami na razie chwalić się za wcześnie ale kontrakty są.
–  Jakie nowe tendencje pojawiły się w polityce marketingowej przedsiębiorstwa? 
–U nas teraz  jest przeprowadzany cały szereg akcji przewidujących zniżki.  One działają przy wybieraniu określonej wielkości produkcji (nie mniej  niż 50 tys. tony w miesiącu) albo pod warunkiem dużej przedpłaty. 
W ostatnim przypadku proponujemy ustaloną cenę za nasz tłuczeń na wystarczająco długotrwały okres.  Podczas dostawy zimowej, na przykład, u nas przeprowadzały się  akcje, przy których nasi partnerzy jednorazowo opłacali do 250 tys. ton według określonej ceny i wybierali produkcję w ciągu czasu określonego przez stosunki wynikające  z umowy. 

Nowa produkcja i wzrost wielkości
– Czy zamierzacie zwiększać wielkości produkcji?  Na jakich frakcjach będzie zrobiony  akcent? 

– Wyrobiliśmy nowy format tłucznia do kolei i, w całkowitej zgodności ze standardem europejskim (frakcja 31,5 — 63 mm), z powodzeniem  sertyfikowaliśmy go w Unii Europejskiej.  Nowej produkcji poświęcamy szczególną uwagę — ona pozwala nam opanować nowe rynki.
– Wspomnieliście o zwiększeniu wielkośi produkcji.  Dzięki wykorzystaniu których potencjalnych możliwości może to być zrobione?  Być może, planujecie uruchomienie jakichkolwiek nowych  urządzeń albo zastosowanie nowych technologii? 
– Najefektywniejszy i szybki sposób, moim zdaniem, jest  znająca się na rzeczy logistyka.  Zawsze staraliśmy się bardziej w pełni wykorzystać czynnik całoroczności. 
Na przykład, teraz usilne pracujemy z zamówieniami zimowymi.  Nie jest tajemnicą, że w grudniu, styczniu, lutym daje się zauważyć tradycyjny spadek zimowy.  I jeżeli na  ten okres asekurować się, można śmiało powiększać wielkości produkcji nie tylko w gorącą porę letnią , ale także w mniej aktywne miesiące zimowe.
W sumie od roku 2014 u nas spadku zimowego praktycznie nie było: wysyłaliśmy 16 młn ton.  Już w ciągu dziewięciu miesięcy 2016 roku nam udało się  wysłać na eksport ponad 5 młn ton tłucznia granitowego.  Mamy nadzieję, że w następną zimę sytuacja będzie jeszcze lepszą. 
Już teraz rozmawiamy z potencjalnymi użytkownikami o cenie kontraktu.  Przy czym  same kontrakty, trzeba zaznaczyć, będą z wystarczająco surowymi warunkami.  Przecież chcemy mieć nie jednorazowych użytkowników, a stałych  i solidnych partnerow. 

RUPP „Granit” proponuje dostawy produkcj do w Polskę, w $USA za 1 tonę, 0 % VAT​

 

Co dotyczy tych 41 % eksportu w naturalnym wyrażeniu, które są otrzymane  z wyników pracy przedsiębiorstwa za 9 miesięcy tego roku, — nie sądzę, że to granica.  Będziemy kontynuować poszukiwanie nowych rynków zbytu, przede wszystkim zawierać kontrakty do pracy zimą.
– Kosztem czego jest dokonywana  kontrola jakości na przedsiębiorstwie? 
– Powinienem powiedzieć, że w zeszłym roku dostaliśmy nagrodę Republiki Białoruś w dziedzinie jakości.  W tym roku pracownicy Granita byli nagrodzeni medalem „Za zasługi  w pracy”.  A więc została oceniona wieloletnia owocna praca pracowników przedsiębiorstwa za osiąganie wysokich wskaźników produkcyjnych i znaczny wkład osobisty w rozwój  branży budowlanej.  
I, ośmielam się zapewnić, nagrody przyznane nam nie niepotrzebnie.  Przeszliśmy do standardów europejskich dosłownie w całym asortymencie.  Wprowadzamy nowe moce i modernizujemy stare.  Na złożu Sitnickim koparką  kroczącą zaczęliśmy przeprowadzać otwarcie pierwszego występu wykrytego. 

– Jakie przewagi produkcji waszego przedsiębiorstwa pozwalają oferować ją szerokiemu kręgowi użytkowników? 
– U nas jest niezmiennie wysoka jakość.  Możemy proponować duże partie produkcji, przyczym według konkurencyjnych cen. 
Dzisiaj proponujemy rzeczywiście bardzo korzystne warunki do naszych klientów.

– Eduardzie Giennadiewiczu, co jest w planach rozwoju przedsiębiorstwa w najbliższe lata?
– Oprócz dywersyfikacji rynków jest niezbędne zorganizować wyrób nowej produkcji i jeszcze więcej podnieść jej jakość.  Będzie kontynuowane opracowanie złoża Sitnickiego — planuje się, że jego produkcja także pójdzie na eksport.  Przy stabilnym popycie nowe moce pozwolą produkować do 9 młn ton tłucznia granitowego na rok. 
Pragnę podsumować,  że w przyszłość patrzymy z optymizmem, na „Granicie” przyzwyczajili się do pracy z dużą energią i w warunkach maksymalnego obciążenia. 
Na zakończenie chciałbym życzyć kolegom wyników w twórczej pracy w zakresie budownictwa a także zdrowia, pomyślności i dobrego nastroju.


Informacja”Stroitielnoj gazety”
(„Gazety Budowlanej”)

RUPP „Granit” zostało stworzone na podstawie kopalni „Mikaszewicze” i zakładu krusząco-sortowalnego do przetwarzania kamienia budowlanego.  Przedsięniorstwo zostało wprowadzone do eksploatacji w końcu 1975 roku. 
Powierzchnia złoża „Mikaszewicze” wynosi 683 ha (prawie 900 boisk piłki nożnej), a łączna powierzchnia placu przemysłowego rzedsiębiorstwa – 1 106 ha.  Wydobywane bogactwa naturalne zalegają na głębokości 7,3-41,2 m.  Głębokość kopalni — 138 m, co na 2 m niżej znaku lustra wody Morza Bałtyckiego. 
W procesie technologicznym produkcji tłucznia i odsiewu są zaangażowane trzy podstawowe jednostki strukturalne przedsiębiorstwa: 

  • kopalnia granitowa „Mikaszewicze”;
  • park  transportu samochodowego;
  • zakład krusząco-sortowalny. 

Dzisiaj przedsiębiorstwo produkuje ponad 15 młn ton tłucznia różnych frakcji na rok, realizuje bezpośrednie dostawy do Litwy, Łotwy, Polski, Rosji (na warunkach FCA i DAP). 
Dzisiaj Granit  produkuje tłuczeń marki 1400.  Struktury tłucznia są wytrwałe do wszystkich rodzajw rozpadu.  Wytrzymałość tłucznia według ścieralności — I- 1, mrozoodporności — 300.  Produkcja odpowiada I klasie według właściwej aktywności efektywnej radionuklidów naturalnych (Aff, Bk/kg). 
Producent białoruski zaopatruje przemysł budowlany w materiały — tłuczniem z gęstych gatunków górskich do prac budowlanych, do warstwy balastowej  kolei, tłuczniem w kształcie sześcianu z gęstych gatunków górskich, wypełniaczem do betonu, odsiewem i odsiewem frakcjonowanym z materiałów kruszenia gatunków górskich.


 

Leave A Reply

Your email address will not be published.