Doświadczalne Zakłady Konstrukcji Metalowych: punkt orientacyjny na eksport

 

„Doświadczalne Zakłady Konstrukcji Metalowych” S.A. są jednym z najstarszych przedsiębiorstw Białorusi. Dzisiaj w priorytetach tego cieszącego się wielkim autorytetem olbrzyma, założonego jeszcze w 1963 roku, jest zorientowanie do pracy zarówno wewnątrz kraju, jak i poza granicami republiki.

W ciągu swojej ponad półwiekowej historii zakłady wyrosły do jedego z największych zakładów Białorusi do produkcji konstrukcji metalowych różnego przeznaczenia. Obecnie przedsiębiorstwo jest producentem budowlanych konstrukcji metalowych do obiektów przeznaczenia przemysłowego i cywilnego, różnych konstrukcji spawanych do potrzeb budowy obrabiarek i budowy maszyn, wież i masztów sieci łączności, telemasztów, szalunku budowlanego i kształtów metalowych.

 

- My, dysponując wysoką jakością produkcji i możliwościami produkcyjnymi cieszyliby się z podniesienia obecności na rynku zagranicznym, w tym wyjścia na rynek Unii Europejskiej, - opowiada zarządca „Doświadczalnych Zakładów Konstrukcji Metalowych” S.A. Aleksandr Nikołajewicz Czekmariew. - Przy zwiększaniu dostaw produkcji na eksport pragnęlibyśmy poszerzać obecność nie tylko na wschodnim, ale także na zachodnim kierunku. Rozmowy o współpracy były przeprowadzane z Belgią i Polską, na którą przedsiębiorstwo jest głównie zorientowane, jeżeli mówić o krajach UE. 
Pozostając współczesnym, dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, zakłady przyglądają się do sytuacji na rynku. Nie tak dawno przystąpiły do opanowania nowego dla siebie kierunku działalności– do produkowania stojaków do parkingów rowerowych. 
Jak wiadomo, ruch rowerowy w ostatnie lata nabiera coraz większą popularność i na Białorusi, i w krajach UE. Odpowiednio i stojaki do parkingów rowerowych, których produkcje planują rozwijać zakłady, mogą zostać żądanymi zarówno przez rynek krajowy, jak i zagraniczny, w szczególności, rynek europejski. 
- Pierwszy, próbny wariant parkingu rowerowego został opracowany przy wspólnej pracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Białoruś. Obecnie jest wykonywany montaż obiektu, - wyjaśnia Aleksandr Czekmariew. 
„Wśród naszych przewag konkurencyjnych jest niezbędne wymienić wysoką jakość, minimalne terminy produkcji i odpowiedzialność przy wykonaniu zamówienia,- opowiada Aleksandr Czekmariew. - Przy tym stale idziemy drogą modernizacji. W listopadzie przyjeżdżają austriaccy producenci maszyn, będziemy umawiać się o współpracy i omawiać możliwość dostaw nowych urządzeń na nasze przedsiębiorstwo”. 
W historii zakładów – udział w budownictwie wszystkich znacząncych przedsiębiorstw przemysłowych praktycznie we wszystkich miastach republiki. To są takie przedsiębiorstwa jak Mińska Fabryka Samochodów, Mińska Fabryka Traktorów, Mińska Fabryka Lodówek, a także port lotniczy «Mińsk 2», dworzec kolejowy, Pałac Republiki, Biblioteka Narodowa. 
Do końca roku „Doświadczalne Zakłady Konstrukcji Metalowych” S.A. są w całości obciążone pracą. Są ustalenia o współpracy na następny rok z partnerami chińskimi i rosyjskimi i dostawach produkcji na budowę elektrowni atomowej. 

 

blog comments powered by Disqus

Вверх